פרטי ההרצאה

שירים ללא מילים  ספרות ומוזיקה

מרצה: דר' אורי הולנדר

 

סדרה בין-תחומית זו תבחן שורה של סוגיות הנוגעות בקשר בין ספרות למוזיקה. קשר עתיק

יומין ומרתק זה יובהר ויודגם הן באמצעות דיונים ביצירותיהם של סופרים ומשוררים בני

דורות שונים, שהמוזיקה תופסת מקום מיוחד בעולמם, הן באמצעות נגינה חיה בפסנתר.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים