פרטי הקונצרט

בתכנית:

סונטה מס' 24 אופ. 78 ("לתרזה")

סונטה מס' 25 אופ. 79 ("אלה טדסקה")

סונטה מס' 26 אופ. 81 ("הפרידה")

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים