פרטי הקונצרט

מעשה בחייל

 

יצירתו המהפכנית של סטרווינסקי – שנכתבה במהלך מלחה"ע הראשונה ולא נס ליחה מאז 

על החייל שמכר את כינורו (ונשמתו) לשטן בגרסה מבוימת למחצה עם קריין ורקדנית.

 

 

 

 

מארשים צבאיים לפסנתר בארבע ידיים מאת פרנץ שוברט

 

שירי צבא וקסרקטין מתוך "קרן הפלאים של הנער" מאת גוסטב מהלר

 

מעשה בחייל מאת איגור סטרווינסקי

 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים