תמונת מנוי: מוזיקה ונפש

מוזיקה ונפש

סדרות הרצאות
עונה: 2017/2018
כרטיסי מנוי: 8

פרטים נוספים

שבעה מפגשים עם הפסיכיאטר ומבקר המוזיקה, ד"ר אמיר מנדל,  "הארץ".
על הסימביוזה שבין מוזיקה ונפש, ההיקשים הנפשיים,
הפיזיים ודוגמאות היסטוריות מוזיקליות.

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים