פרטי הקונצרט

אפריקה בוכה

המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

המקהלה האורטורית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

אנסמכל כלי מיוחד

ניהול מוזיקלי וניצוח – רונן בורשבסקי

 

בתכנית:

דיויד פאנשאו – אפריקאן סנקטוס – למקהלה, הרכב כלי ושתי סולניות - ביצוע בכורה ישראלי

מערכת למכירת כרטיסים