פרטי ההצגה

לודוויג ואן בטהובן — שלישית פסנתר ברה מז'ור, אופ. 70 מס' 1 — "הרוחות"
יוהנס ברהמס — רביעיית פסנתר מס' 3, אופ. 60
לודוויג שפוהר — שישה שירים גרמניים, אופ. 103


עמנואל קרסובסקי — פסנתר, אסף זהר — פסנתר,
מרים פריד — כינור, ורה ויידמן — כינור,
פול ביס — ויולה, הלל צרי — צ'לו,
יוני גוטליבוביץ' — צ'לו
וסטודנטים מצטיינים מביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים