פרטי הקונצרט

בארוק לשנה החדשה

 

אמנית הבארוק הבינלאומית קתי דברצני

הכנרת הראשית של תזמורת עידן ההשכלה ושל סולני הבארוק האנגליים

תופיע במבחר יצירות בארוק מוקדם ומאוחר לכינור ולבסו קונטינואו

בהשתתפות אורי רום (צ'מבלו) והלל צרי (צ'לו)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים