פרטי הקונצרט

כיתת ניצוח מקהלה של פרופ' רונן בורשבסקי

בקונצרט

 

בהשתתפות המקהלה האורטורית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

בתכנית:

גבריאל פורה - רקוויאם 

דיטריך בוקסטהודה - ישו אוצר ליבי 

 

הכניסה חופשית - הציבור מוזמן 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים